Chất Lượng Nguyên Sơ Từ Tự Nhiên

Chất Lượng Nguyên Sơ Từ Tự Nhiên

Chất Lượng Nguyên Sơ Từ Tự Nhiên

Our supply of seafood are recognized and preferred
by domestic and international buyers for its high
and stable quality.

Our supply of seafood are recognized and preferred
by domestic and international buyers for its high
and stable quality.

Nguồn hải sản chúng tôi cung cấp được công nhận và ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế
nhờ vào chất lượng cao và ổn định.

Chất Lượng Nguyên Sơ Từ Tự Nhiên

Chất Lượng Nguyên Sơ Từ Tự Nhiên

Chất Lượng Nguyên Sơ Từ Tự Nhiên

Nguồn hải sản chúng tôi cung cấp được công nhận và ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế
nhờ vào chất lượng cao và ổn định.

Nguồn hải sản chúng tôi cung cấp được công nhận và ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế
nhờ vào chất lượng cao và ổn định.

Nguồn hải sản chúng tôi cung cấp được công nhận và ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế
nhờ vào chất lượng cao và ổn định.

Chất Lượng Nguyên Sơ Từ Tự Nhiên

Chất Lượng Nguyên Sơ Từ Tự Nhiên

Chất Lượng Nguyên Sơ Từ Tự Nhiên

Nguồn hải sản chúng tôi cung cấp được công nhận và ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế
nhờ vào chất lượng cao và ổn định.

Nguồn hải sản chúng tôi cung cấp được công nhận và ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế
nhờ vào chất lượng cao và ổn định.

Nguồn hải sản chúng tôi cung cấp được công nhận và ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế
nhờ vào chất lượng cao và ổn định.

Slider

sản phẩm

Mục tiêu của VFC là mang lại
cho khách hàng yêu quý của chúng tôi
các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Mục tiêu của VFC là mang lại
cho khách hàng yêu quý của chúng tôi
các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Mục tiêu của VFC là mang lại cho khách hàng yêu quý của chúng tôi các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Mục tiêu của VFC là mang lại
cho khách hàng yêu quý của chúng tôi
các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Mục tiêu của VFC là mang lại
cho khách hàng yêu quý của chúng tôi
các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Mục tiêu của VFC là mang lại cho khách hàng yêu quý của chúng tôi các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Mục tiêu của VFC là mang lại
cho khách hàng yêu quý của chúng tôi
các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Mục tiêu của VFC là mang lại
cho khách hàng yêu quý của chúng tôi
các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Mục tiêu của VFC là mang lại cho khách hàng yêu quý của chúng tôi các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Mục tiêu của VFC là mang lại
cho khách hàng yêu quý của chúng tôi
các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Mục tiêu của VFC là mang lại
cho khách hàng yêu quý của chúng tôi
các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Mục tiêu của VFC là mang lại cho khách hàng yêu quý của chúng tôi các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Mục tiêu của VFC là mang lại
cho khách hàng yêu quý của chúng tôi
các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Mục tiêu của VFC là mang lại
cho khách hàng yêu quý của chúng tôi
các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Mục tiêu của VFC là mang lại cho khách hàng yêu quý của chúng tôi các sản phẩm thủy sản đông lạnh tốt nhất
thông qua đội ngũ của VFC chọn lọc các cơ sở sản xuất
với điều kiện tốt nhất nhưng vẫn đem lại một mức giá cả cạnh tranh nhất.

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

Chỉ phải trả đúng giá với những gì bạn muốn mua!

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider

Về chúng tôi

chúng tôi là?

Vietnam Fisher Company (VFC) is proven merchant, professional supplier of seafood, transacting business with many famous processors and wholesalers in local and aboard. Our supply if seafood are recognized and preferred by domestic and international buyers for its high and stable quality.

Vietnam Fisher Company (VFC) is proven merchant, professional supplier of seafood, transacting business with many famous processors and wholesalers in local and aboard. Our supply if seafood are recognized and preferred by domestic and international buyers for its high and stable quality.

Công ty Thủy sản Việt Nam (VFC) được công nhận là một nhà buôn,
thương gia, nhà kinh doanh thủy sản có uy tín, giao dịch kinh doanh
với nhiều nhà máy lớn, trao đổi kinh doanh cả trong nước và nước ngoài.
Nguồn hải sản cho chúng tôi cung cấp được công nhận và được ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế nhờ vào chất lượng cao và ổn định

chúng tôi là?

Công ty Thủy sản Việt Nam (VFC) được công nhận là một nhà buôn,
thương gia, nhà kinh doanh thủy sản có uy tín, giao dịch kinh doanh
với nhiều nhà máy lớn, trao đổi kinh doanh cả trong nước và nước ngoài.
Nguồn hải sản cho chúng tôi cung cấp được công nhận và được ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế nhờ vào chất lượng cao và ổn định

Công ty Thủy sản Việt Nam (VFC) được công nhận là một nhà buôn,
thương gia, nhà kinh doanh thủy sản có uy tín, giao dịch kinh doanh
với nhiều nhà máy lớn, trao đổi kinh doanh cả trong nước và nước ngoài.
Nguồn hải sản cho chúng tôi cung cấp được công nhận và được ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế nhờ vào chất lượng cao và ổn định

Công ty Thủy sản Việt Nam (VFC) được công nhận là một nhà buôn,
thương gia, nhà kinh doanh thủy sản có uy tín, giao dịch kinh doanh
với nhiều nhà máy lớn, trao đổi kinh doanh cả trong nước và nước ngoài.
Nguồn hải sản cho chúng tôi cung cấp được công nhận và được ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế nhờ vào chất lượng cao và ổn định

chúng tôi là?

Công ty Thủy sản Việt Nam (VFC) được công nhận là một nhà buôn,
thương gia, nhà kinh doanh thủy sản có uy tín, giao dịch kinh doanh
với nhiều nhà máy lớn, trao đổi kinh doanh cả trong nước và nước ngoài.
Nguồn hải sản cho chúng tôi cung cấp được công nhận và được ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế nhờ vào chất lượng cao và ổn định

Công ty Thủy sản Việt Nam (VFC) được công nhận là một nhà buôn,
thương gia, nhà kinh doanh thủy sản có uy tín, giao dịch kinh doanh
với nhiều nhà máy lớn, trao đổi kinh doanh cả trong nước và nước ngoài.
Nguồn hải sản cho chúng tôi cung cấp được công nhận và được ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế nhờ vào chất lượng cao và ổn định

Công ty Thủy sản Việt Nam (VFC) được công nhận là một nhà buôn,
thương gia, nhà kinh doanh thủy sản có uy tín, giao dịch kinh doanh
với nhiều nhà máy lớn, trao đổi kinh doanh cả trong nước và nước ngoài.
Nguồn hải sản cho chúng tôi cung cấp được công nhận và được ưa chuộng
bởi các nhà nhập khẩu, nhà phân phối sỉ trong nước và quốc tế nhờ vào chất lượng cao và ổn định

previous arrow
next arrow
Slider

cam kết

Chúng tôi, VFC nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo ra sản phẩm tươi ngon, tốt cho sức khỏe, và an toàn cho hệ sinh thái. Chúng tôi cung cấp sản phẩm với chất lượng tốt nhất, hải sản tự nhiên, các loài cá nguyên sơ thuần khiết nhất từ biển và các trang trại của Việt Nam để bạn có thể thưởng thức giá trị tươi ngon và tốt cho sức khỏe của bạn!

kinh doanh đúng cách

Chuyên môn trong lĩnh vực thủy sản trong nhiều năm qua đã tạo nên uy tín của chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp bạn có được bất cứ điều gì bạn cần. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tuân thủ một quy tắc nghiêm ngặt.

phát triển bền vững

VFC muốn để đảm bảo nguồn lợi hải sản trong tương lai và tạo ra một giá trị cốt lõi trong hoạt động thu mua của chúng tôi. Sản phẩm cá của chúng tôi luôn luôn chất lượng tinh khiết nhất bởi vì chúng tôi mua trực tiếp từ các ngư dân, theo mùa, tại thời điểm độ tươi và chất lượng cao nhất.

chú trọng chất lượng

VFC chỉ hợp tác với các nhà máy, xưởng sản xuất có trách nhiệm và uy tín, thực sự linh hoạt và có quyền kiểm soát tốt trên các nguồn đầu vào để tạo ra sự phát triển bền vững

Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm cung cấp của chúng tôi từ đầu vào, chế biến, xử lý phụ gia (nếu có), quá trình đông lạnh, đóng gói, kho / lưu trữ đến phân phối.

tin tức

tuyển dụng