Two raw seabass with spices on an old wooden background.

Chúng tôi, VFC nhận thức được tầm quan trọng của việc tạo ra sản phẩm tươi ngon, tốt cho sức khỏe, và an toàn cho hệ sinh thái.

Chúng tôi cung cấp sản phẩm với chất lượng tốt nhất, hải sản tự nhiên, các loài cá nguyên sơ thuần khiết nhất từ biển và các trang trại của Việt Nam để bạn có thể thưởng thức giá trị tươi ngon và tốt cho sức khỏe của bạn!

Kinh doanh đúng cách

Chuyên môn trong lĩnh vực thủy sản trong nhiều năm qua đã tạo nên uy tín của chúng tôi. Chúng tôi có thể giúp bạn có được bất cứ điều gì bạn cần. Tuy nhiên, chúng tôi luôn tuân thủ một quy tắc nghiêm ngặt: VFC không bao giờ nhận cá từ các nhà cung cấp có đạo đức kinh doanh kém hoặc có những hoạt động bất hợp pháp. Tất cả cá và hải sản của chúng tôi luôn được gia công từ xưởng và nhà máy thủy sản được quản lý tốt, và luôn có trách nhiệm kiểm soát tốt với nguồn nguyên liệu. Trong thực tế, không phải có một tàu đánh cá nào mới là chúng tôi ngay lập tức nhảy vào mua.

Khai thác và nuôi trồng bền vững là phương châm chúng tôi đã và đang hướng tới, và cố gắng để đẩy những người khác cùng làm.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VFC muốn để đảm bảo nguồn lợi hải sản trong tương lai và tạo ra một giá trị cốt lõi trong hoạt động thu mua của chúng tôi. Sản phẩm cá của chúng tôi luôn luôn chất lượng tinh khiết nhất bởi vì chúng tôi mua trực tiếp từ các ngư dân, theo mùa, tại thời điểm độ tươi và chất lượng cao nhất.

CHÚ TRỌNG CHẤT LƯỢNG

VFC chỉ hợp tác với các nhà máy, xưởng sản xuất có trách nhiệm và uy tín, thực sự linh hoạt và có quyền kiểm soát tốt trên các nguồn đầu vào để tạo ra sự phát triển bền vững

Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ các sản phẩm cung cấp của chúng tôi từ đầu vào, chế biến, xử lý phụ gia (nếu có), quá trình đông lạnh, đóng gói, kho / lưu trữ đến phân phối.

Hình thức

 • Hình thức chung
 • Màu sắc
 • Mùi
 • Hương vị
 • Cơ thịt
 • hình dạng
 • Sự đồng nhất

Trọng lượng

 • Trọng lượng bao bì
 • Trọng lượng tịnh
  bao gồm băng
 • Trọng lượng tịnh
  sau khi chờ ráo nước

Mạ băng

 • % mạ băng
  Theo hợp đồng
 • Mạ băng bảo vệ
 • tỷ lệ % mạ băng vượt

Kiểm số lượng

 • Số miếng/đơn vị
  đóng gói
 • Trọng lượng của
  mỗi miếng.

Đóng gói

 • Kích thước
 • Thông tin SP
 • Màu sắc
 • Chất lượng

Kiểm tra cảm quan

 • Bằng cách chạm
 • Ngửi
 • Nếm
 • Hấp và thử mẫu

Phát hiện sai sót

 • Dưới size
 • Vượt size
 • Bể
 • Nhão
 • Hư hỏng
 • Lẫn tạp chất,...